Breaking News
Home / खबरे / ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਏਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਏਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ ਲਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ ਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਕ ਗ ਲ ਤੀ ਪੈ ਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐ ਨੀ ਭਾ ਰੀ ਪਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁ ਕਸਾ ਨ ਹੋਇਆ।ਦਰਅਸਲ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸ ਕੀਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿ ਕਨੀ ਪ ਹਿਨ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਵੀ ਬਿਕਨੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਝੱ ਲ ਣਾ ਪਿਆ।ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਸਰੀ ਘ ਟ ਨਾ ਵਿਚ ਬੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗ ਲ ਤੀ ਕੀਤੀ।ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ ਰਾ ਬ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚੀ।ਦਰਅਸਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਿ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲਿ ਆ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ ਲ ਤੀ ਦਾ ਅ ਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈ ਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

About admint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *